Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Március 25. a Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, mely során a római katolikus egyház Jézus fogantatását, illetve születésének hírüladását ünnepli. Ezen a napon emlékezik az angyali üdvözletre, azaz amikor Gábriel arkangyal elvitte Názáretbe Szűz Máriának a megtestesülés örömhírét:

„…Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!
Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.”

˄